26 Món Submarí Story Puzzle

Puzle panoràmic de 26 peces. Conté parts extraïbles per a aprendre els nombres de l´1 al 4.

Descripció

Puzle panoràmic de 26 peces. Conté parts extraïbles d´1 a 4 peces per a aprendre els nombres de l´1 al 4. La quantitat de peces està relacionada amb el nombre de figures incloses a cadascuna d’elles. Temàtica: món submarí. Mides aproximades del puzle muntat: 96 x 16 cm.

~