Per sol·licitar una feina a Educa Borras, S.A.U., cal que ens feu arribar el vostre currículum vitae (d’ara endavant CV) mitjançant el següent formulari.

Tingueu en compte els següents aspectes:

  • - La mida màxima de l’arxiu no pot superar els 8 MB.
  • - El format de l’arxiu ha de ser Word o PDF.
  • - Si teniu problemes per carregar el vostre CV, intenteu-ho amb un altre navegador web.
  • - No s’admetrà cap CV que no hagi estat carregat a través d’aquest formulari web.

EDUCA BORRAS, SAU és el Responsable del tractament de les dades personals de l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Finalitat del tractament: fer partícip l'interessat en els processos de selecció de personal, portant a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l'objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del responsable.

Legitimació: el tractament del CV i les dades personals està basat en el consentiment que ha prestat l'interessat mitjançant l'acceptació d'aquest formulari.

Registre de currículums: l'informem que aquest és l'únic procediment oficial per acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s'acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran durant un termini màxim d'un any, després del qual es procedirà a la supressió de les dades garantint-li un respecte total a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva destrucció posterior. En aquest sentit, una vegada transcorregut el termini esmentat, i si vol continuar participant en els processos de selecció del responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Actualització de les dades: en cas que es produeixi alguna modificació en les seves dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit com més aviat millor amb la finalitat de mantenir-les degudament actualitzades.

Comunicació de les dades: es podran tractar o comunicar a l'empresa (l'adreça de la qual s'inclou en aquesta mateixa pàgina) durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats assenyalades anteriorment.

Drets de l'interessat:
- Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
- Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o l'oposició al seu tractament.
- Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets: EDUCA BORRAS, SAU. c/ d'Osona, 1 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS (BARCELONA).

El lliurament del vostre CV a EDUCA BORRAS S.A.U. i el tractament de les dades personals que ens comuniqueu tenen caràcter voluntari i, mitjançant l’acceptació del present document, atorgueu el vostre consentiment a EDUCA BORRAS S.A.U. per al tractament de les vostres dades personals d’acord amb la finalitat esmentada.