Per sol·licitar una feina a Educa Borras, S.A.U., cal que ens feu arribar el vostre currículum vitae (d’ara endavant CV) mitjançant el següent formulari.

Tingueu en compte els següents aspectes:

  • - La mida màxima de l’arxiu no pot superar els 8 MB.
  • - El format de l’arxiu ha de ser Word o PDF.
  • - Si teniu problemes per carregar el vostre CV, intenteu-ho amb un altre navegador web.
  • - No s’admetrà cap CV que no hagi estat carregat a través d’aquest formulari web.

Us informem que, de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, LOPD), les dades personals que ens faciliteu per mitjà del vostre CV, així com les que es generin com a conseqüència de la vostra participació en processos selectius, quedaran emmagatzemades en un fitxer propietat d’EDUCA BORRAS, S.A.U. amb domicili al C/ Osona, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona), amb la finalitat d’analitzar el vostre perfil professional per tal de fer-vos partícips en els processos de selecció que es produeixin a EDUCA BORRAS S.A.U., per ocupar els llocs vacants o els de nova creació que s’originin periòdicament. Podeu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant un escrit dirigit a EDUCA BORRAS, S.A.U. C/ Osona, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona).

El lliurament del vostre CV a EDUCA BORRAS S.A.U. i el tractament de les dades personals que ens comuniqueu tenen caràcter voluntari i, mitjançant l’acceptació del present document, atorgueu el vostre consentiment a EDUCA BORRAS S.A.U. per al tractament de les vostres dades personals d’acord amb la finalitat esmentada.