Avís Legal

/Avís Legal
Avís Legal 2017-06-21T15:56:51+00:00

1. Condicions generals d’ús dels llocs web:

El lloc web està disponible per a tots els usuaris (d’ara endavant, l'”Usuari” o “Vostè”), subjectes a aquests termes i condicions generals (d’ara endavant, “T&C”). Quan realitza una contractació de serveis a través del lloc web www.educaborras.com o fa servir aquest lloc de qualsevol altra manera, Vostè accepta aquests termes i condicions d’ús del lloc web esmentat.

EDUCA BORRAS, SAU, amb domicili social al Polígon Can Casablanques, c/ d’Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, amb CIF: A08937435 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, TOM: 6.076, al LLIBRE: 5.368, SECCIÓ: 2a, FOLI: 41, FULL: 71.737, INSCRIPCIÓ: 1a, és la titular dels portals següents:
www.educaborras.com
www.puzzlepassion.com
www.magiaborras.es
www.educapersonalizados.com

Els portals d’Internet d’EDUCA BORRAS, SAU que tenen l’objecte de proporcionar als usuaris d’Internet la informació necessària sobre els seus productes i sobre la companyia.

L’Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per vincular-se per aquest acord i fer servir aquests llocs web de conformitat amb aquests T&C, que comprèn i reconeix en la seva totalitat.

Els menors d’edat sense autorització dels seus progenitors o, si escau, dels seus representants legals no podran adquirir ni contractar en cap cas serveis oferts a través de www.educaborras.com o de la resta de llocs web de la companyia. L’Usuari declara que tota la informació que proporcioni per accedir a aquests llocs web, abans i durant la seva utilització, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada.

Aquests llocs web són únicament i exclusivament per a ús personal de l’Usuari. Es prohibeix la seva modificació, reproducció, duplicació, còpia, distribució, venda, revenda i altres formes d’explotació per a fins comercials o equivalents.

L’Usuari es compromet a no fer servir aquests llocs web per a finalitats il·legals o prohibides. En particular, l’Usuari accepta que els productes adquirits a través d’aquests llocs web seran per al seu ús o consum propi o l’ús o consum de les persones en nom de les quals està legalment autoritzat a actuar.

2. Propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren als llocs web i, especialment, dissenys, textos, imatges, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualssevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual i que aquests drets pertanyen exclusivament a EDUCA BORRAS, SAU.

Per tot això, l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar de qualsevol altra forma els continguts esmentats, mantenint indemne EDUCA BORRAS, SAU de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de les obligacions esmentades.

L’accés als llocs web mai no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Aquestes condicions generals d’ús dels llocs web no confereixen a l’Usuari cap altre tipus de dret d’utilització, explotació, alteració, reproducció, distribució o comunicació pública dels llocs web i/o dels seus continguts diferents dels expressament previstos aquí. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada a aquest efecte per EDUCA BORRAS, SAU.

Els continguts, els textos, les fotografies, els dissenys, els logotips, les imatges, els programes d’ordinador, els codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc web, així com el mateix lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. La companyia EDUCA BORRAS, SAU és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, les textures, els gràfics i qualsevol altre contingut del lloc web o, en qualsevol cas, disposa de l’autorització corresponent per a la utilització dels elements esmentats. El contingut disposat als llocs web no podrà ser reproduït en la seva totalitat ni en part, transmès ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, de cap forma ni en qualsevol mitjà, llevat que es disposi de l’autorització prèvia, per escrit, de l’entitat esmentada.

Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin incloure els continguts. L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que els pogués perjudicar, i EDUCA BORRAS, SAU es reserva en tot cas l’exercici de tots aquells mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual i industrial legítims.

EDUCA BORRAS, SAU es reserva el dret d’interposar una acció per via penal o civil per infracció de propietat industrial o intel·lectual en cas que un usuari dels seus llocs web o un tercer faci servir els signes distintius o el contingut dels llocs web amb titularitat d’EDUCA BORRAS, SAU.

3. Hipervincles

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols a través d’un hiperenllaç o hipervincle, el contingut i els portals de la companyia EDUCA BORRAS, SAU així com cap dels seus continguts, llevat que tingui autorització expressa i per escrit de la companyia.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu de crear enllaços als llocs web per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin un enllaç al nostre llos web:
(i) no podran fer entendre que EDUCA BORRAS, SAU recomana aquell lloc web o els seus serveis o productes;
(ii) no podran falsejar la seva relació amb EDUCA BORRAS, SAU ni afirmar que EDUCA BORRAS, SAU ha autoritzat aquell enllaç, ni incloure-hi marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius d’EDUCA BORRAS, SAU;
(iii) no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; I(iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal;
(v) hauran d’enllaçar amb la mateixa adreça del lloc web, i no es permet que el lloc web que faci l’enllaç reprodueixi aquest lloc web com a part del seu web o dins dels seus frames ni creï un browser sobre qualsevol de les pàgines del lloc web. EDUCA BORRAS, SAU podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. EDUCA BORRAS, SAU no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web. Com a conseqüència, EDUCA BORRAS, SAU no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu als llocs web esmentats.

4. Política de seguretat

Per què fer servir SSL: Quan Vostè entra en una botiga, sap amb qui està interactuant, veu els productes, les marques i els dependents. Sap també que si hi hagués algun problema amb la seva compra, podrà apropar-se al gerent de la botiga o al mateix propietari. Per contra, a Internet els visitants dels llocs web generalment no tenen una manera palpable de saber qui dirigeix el lloc web (és una botiga virtual). Quan un client visita un lloc web amb la intenció de fer una compra en línia, necessita saber a qui està fent el pagament, vol tenir constància de la identitat del propietari del lloc web i, sobretot, vol saber que la informació personal que envia no pot ser interceptada per altres usuaris d’Internet. Aquí és on els certificats digitals SSL cobren importància.

SSL (Secure Socket Layer) és un protocol desenvolupat per Netscape que permet la comunicació segura entre un navegador i un servidor a la xarxa global. Amb aquest sistema el navegador pot autentificar el servidor. El protocol SSL requereix que el servidor tingui instal·lat un certificat digital per poder efectuar una connexió SSL. Si un servidor disposa del sistema SSL i el certificat SSL de Thawte, el client pot estar segur que s’està connectant a un lloc web segur i que se li garantirà el següent:

Autentificació: El lloc web és realment propietat de la companyia que va instal·lar el certificat.
Seguretat del missatge: En fer servir la “clau de sessió” original, el sistema SSL encripta tota la informació intercanviada entre el servidor i els seus clients, como ara números de targetes de crèdit i altres dades personals. Això garanteix que la informació personal no podrà ser desxifrada si fos interceptada per persones no autoritzades.
Integritat del missatge: La informació no pot ser interceptada i malmesa a través d’Internet. Els clients se’n beneficien en revisar el certificat: poden comprovar si el lloc web al qual han entrat és el correcte. A més, tenen la garantia que terceres persones a Internet no poden interceptar les seves dades personals ni els números de les seves targetes de crèdit.

Com identificar un lloc amb SSL: Es mostrarà a la seva pantalla un missatge d’alerta. Això no obstant, si el lloc web té un certificat digital vàlid l’Usuari rebrà informació referent a això procedent d’una autoritat certificada (com ara Thawte) i, per tant, qualsevol informació proporcionada a aquest lloc web serà encriptada. En revisar el certificat, el client podrà verificar la validesa del lloc web i a qui pertany.

El paper de Thawte: Thawte atorga certificats de servidor a organitzacions i individus de tot el món. El paper principal de Thawte és verificar que la companyia que sol·licita un certificat és efectivament qui diu ser i que ha rebut autorització per al certificat. Thawte també constata que la companyia és propietària del domini en qüestió. Els certificats de Thawte operen entre ells sense problemes amb el programari més modern de Microsoft i altres fabricants, de manera que pot estar segur que l’adquisició del certificat de servidor Thawte proporcionarà la confiança necessària per efectuar transaccions en línia al lloc web.

5. Limitació de responsabilitat

EDUCA BORRAS, SAU ofereix aquest lloc web en l’estat que es presenta i dedica els seus màxims esforços per mantenir-lo actualitzat i en correcte funcionament.

EDUCA BORRAS, SAU publica a través dels seus portals informació diversa sobre els seus productes i serveis. La limitació de la responsabilitat d’EDUCA BORRAS, SAU serà conforme a la legislació aplicable en cada moment.

6. Política de privacitat

La política de privacitat descriu l’ús que fa EDUCA BORRAS S.A.U. amb la informació recollida online a través dels seus portals Web. EDUCA BORRAS S.A.U suggereix que l’Usuari revisi la “Política de Privacitat” ja que pot ser revisada o modificada.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EDUCA BORRAS S.A.U, informa als usuaris que les dades personals recollides a través dels diferents formularis de la Web seran incorporades en un fitxer responsabilitat d’EDUCA ESBORRES SAU amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds, comendes i gestionar la relació comercial. Les dades són tractades amb la màxima privadesa, confidencialitat i seguretat d’acord amb la legislació vigent.

Així mateix, i d’acord amb el qual estableix l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que l’usuari ho hagi autoritzat, el dades personals sol·licitades s’utilitzaran per enviar-li per qualsevol mitjà electrònic informació sobre novetats o promocions en relació amb els productes d’EDUCA BORRAS, S.A.U. o de empreses del mateix grup empresarial amb les finalitats esmentades anteriorment.

L’Usuari pot exercitar els seus drets pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la seu social, situada en c/ Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Espanya o en el correu electrònic lopd@educaborras.com

La comunicació de l’Usuari deurà contenir:
Nom i cognoms de l’afectat; fotocòpia del seu document nacional d’identitat o del seu passaport.
Petició en què es concreta la sol·licitud.
Direcció a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.

En cas que la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts anteriorment, EDUCA BORRAS, S.A.U. sol·licitarà l’esmena dels mateixos.

EDUCA BORRAS S.A.U es compromet fer efectiu els drets ARCO de l’Usuari en el termini de 10 dies des de la recepció de la comunicació sol·licitant l’exercici dels seus drets. A més EDUCA BORRAS S.A.U. es compromet contestar a la sol·licitud de l’Usuari, amb independència que figurin o dades personals de l’afectat en els seus fitxers.

Les webs d’ EDUCA BORRAS S.A.U. no sol·liciten ni recopila informació personal de menors de 14 anys sense permís previ i verificable dels pares o tutors legals. Si un membre d’ EDUCA BORRAS S.A.U. s’assabenta que un nen menor de 14 anys ha facilitat personalment les seves dades online, en contravenció d’aquestes mesures, s’adoptaran totes les mesures raonables per eliminar aquesta informació de les seves bases de dades i per no utilitzar aquesta informació per a qualsevol propòsit.

7. CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ EDUCA BORRAS.

Educa Borras, SAU (d’ara endavant, el VENEDOR), amb CIF A08937435 i domicili social al carrer d’Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès (Barcelona), Espanya, presenta l’oferta comercial següent, amb caràcter onerós, dels productes inclosos al lloc web www.educaborras.com (d’ara endavant, el WEB) i tots els seus dominis associats a Educa Personalitzats. Les compravendes d’aquests productes es regiran per les següents condicions generals de contractació, que el comprador accepta en comprar algun producte del WEB seguint-ne el procediment de compra. Aquestes condicions generals de compra estan en vigor per a tots els productes que s’ofereixin al WEB i es poden modificar sense previ avís, sense que els canvis afectin les compres ja realitzades. Les condicions de contractació i el procediment de compra estan redactats en català.

PRIMERA.- TRÀMITS COMPRAVENDA

La compra de productes oferts al WEB: el procés de compra s’inicia quan l’usuari puja la imatge desitjada i tria la mida del puzle. Simultàniament, Educa Borras informa l’usuari de la qualitat de la imatge triada, que pot ser catalogada com a òptima, bona, normal i dolenta. En cas que la qualitat de la imatge sigui dolenta, Educa Borras informa l’usuari a través d’un quadre de diàleg que la imatge no té la qualitat suficient per fer el puzle seleccionat, donant a l’usuari l’oportunitat d'”Acceptar” i continuar amb la compra o de “Cancel·lar”.

Després de seleccionar la imatge, la mida del puzle i la quantitat, els productes seleccionats per l’usuari s’inclouen a la cistella de compra.

Una vegada conclosa la selecció dels productes, continua la compra, informant l’usuari amb una taula de selecció dels productes que detalla clarament per conceptes el preu, la quantitat i, en cas que l’usuari opti per rebre el puzle muntat, l’import “Preu muntat”. A més, s’informa clarament l’usuari sobre les despeses d’enviament en funció del lloc de recepció de la compra i de l’import de l’IVA (en cas que correspongui) i l’usuari tria la forma de pagament: pagament amb targeta, contra reemborsament o transferència.

Posteriorment, l’usuari ha d’emplenar les dades personals per a l’emissió de la factura i les dades de la targeta de crèdit per efectuar el pagament dels productes en cas que la compra es faci amb targeta. Finalment, en acceptar la compra realitzada es procedeix al càrrec a la seva targeta de crèdit si és aquesta l’opció de pagament.

El document de formalització del contracte s’envia per correu electrònic a l’usuari, que rep la confirmació de la seva comanda amb la descripció exacta de la seva comanda i els imports.

En els tràmits de compravenda, el comprador podrà modificar tant els productes seleccionats com el nombre d’aquests, les dades personals i de pagament emplenades, retrocedint en el procediment de compra del lloc web abans de l’acceptació definitiva de la compravenda.

Una vegada realitzada la compravenda, aquesta es confirmarà mitjançant el registre al lloc web de la compra realitzada, juntament amb les condicions de compra, podent el comprador arxivar aquesta confirmació.

SEGONA.- LLIURAMENT DEL PRODUCTE

Una vegada comprovat el pagament de la comanda, els lliuraments sortiran des del magatzem d’Educa Borras, SAU o dels seus proveïdors cap a l’adreça que indiqui l’usuari en un termini aproximat de 10 dies hàbils al territori espanyol.

Si l’usuari no rebés la comanda en un termini aproximat de 10 dies per a la península ibèrica i de 2 setmanes per a Balears, Canàries, Ceuta i Melilla a partir de la data de sortida del magatzem, es pot posar en contacte amb Educa Borras, SAU a través del telèfon del Servei d’Atenció al Client (902 361 923).

Educa Borras, SAU farà tot el possible per complir el termini de lliurament indicat i si tingués coneixement que, per qualsevol motiu, no podrà complir-lo, ho comunicarà per correu electrònic o telefònicament a l’usuari.

TERCERA.- PREU I IMPOSTOS

Els preus dels productes oferts al WEB estan indicats en euros, gravant-se sobre el preu dels productes l’impost sobre el valor afegit (IVA) vigent en el moment de la compra.

Les compres realitzades per subjectes exempts del pagament de l’IVA s’indiquen en el moment de l’emplenament de la comanda de la compra, no gravant-se les compres amb l’impost esmentat.

QUARTA.- FORMA DE PAGAMENT

En formular la comanda, el client pot triar lliurement pagar les compres que faci mitjançant targeta de crèdit (American Express, MasterCard, Visa i Visa Electron), contra reemborsament (només a Espanya i Portugal i per a comandes inferiors a 130 €), transferència bancària o altres mitjans anàlegs.

En determinats casos i per prevenir possibles fraus, Educa Borras, SAU es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta en cas que no s’acrediti de forma fefaent la identitat del comprador. 

Les dades de la targeta de crèdit facilitades pel comprador no es visualitzaran ni les coneixerà el VENEDOR, i el comprador serà responsable de la utilització fraudulenta de les dades de les targetes de crèdit.

CINQUENA.- DRET DE DEVOLUCIÓ I DRET DE DESISTIMENT

Els productes comprats són puzles personalitzats, per la qual cosa no s’admeten devolucions una vegada s’hagin comprat.

Pel que fa al dret de desistiment, com que els puzles personalitzats són béns confeccionats de conformitat amb les especificacions del consumidor i clarament personalitzats, s’engloba dins de les excepcions el dret de desistiment dels consumidors regulat a l’art. 103, c) del Reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Per això, l’usuari no tindrà dret a desistir de la compra d’un puzle personalitzat després de la confirmació de la compra i el seu pagament posterior.

El termini màxim per realitzar devolucions en el cas de defectes en les peces es de 15 dies.

SISENA.- VALIDESA DE L’OFERTA

Els productes oferts al WEB, i els preus d’aquests, estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin al catàleg de productes visualitzat a través del WEB.

Els codis promocionals i les ofertes puntuals són anunciats al WEB en iniciar el procés d’encàrrec dels productes.

SETENA.- SEGURETAT

Tot el procediment de compravenda, així com la transmissió de les dades personals del comprador i les de les targetes de crèdit, s’efectua amb total garantia de seguretat i confidencialitat fent servir un servidor segur (tipus https://).

Per fer una compra, l’usuari ha d’iniciar el procés de compres, en el qual el seu navegador li mostrarà una advertència de seguretat. Aquesta informació significa que totes les dades introduïdes a partir d’aquell moment estan protegides mitjançant el sistema d’encriptació SSL (consultar l’apartat 3. Política de seguretat per a més informació). En finalitzar el procés, la comanda és enviada per via telemàtica a Educa Borras, SAU per ser processada.

VUITENA.- DADES PERSONALS

Les dades personals que es recullin en el procediment de la compra realitzada al WEB seran tractades pel VENEDOR per formalitzar la compra, executar el cobrament i emetre la factura, per la qual cosa la recollida de les dades sol·licitades és necessària per a les finalitats assenyalades. Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se al VENEDOR a l’adreça indicada al començament d’aquestes condicions generals de contractació.

El comprador haurà de facilitar dades reals i actuals, i seran responsabilitat seva totes les conseqüències que es poguessin derivar de la falsedat de les dades proporcionades.

NOVENA.- COMUNICACIONS

El comprador, per qualsevol circumstància o pregunta que li sorgís sobre el procediment de compra o el lliurament dels productes, es podrà posar en contacte amb el VENEDOR a través del telèfon del Servei d’Atenció al Client: 902 361 923.

DESENA.- PRODUCTES DEFECTUOSOS

En cas que el producte presentés defectes, Educa Borras, SAU procedirà a la seva reposició. En aquest cas, el canvi s’efectuarà sempre pel mateix article o referència. Només serà facturat el primer enviament, fent-se càrrec Educa Borras, SAU dels ports corresponents al nou enviament.

Si un producte diferent del sol·licitat pel client fos lliurat per error d’Educa Borras, SAU, aquest li serà retirat i se li lliurarà el producte correcte sense cap càrrec addicional per al comprador.

ONZENA.- LEGISLACIÓ APLICABLE I SUBMISSIÓ

El sistema de compra se sotmet a la legislació vigent a Espanya; per tant, les operacions de venda s’entendran realitzades al domicili social d’Educa Borras, SAU: carrer d’Osona, 1, 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona, Espanya).

8. Condicions d’ús específic pel servei de Peces Perdudes

El servei de peces perdudes dels puzles d’Educa Borras SAU es regeix per les següents condicions:

Les sol·licituds de peces perdudes es realitzaran únicament mitjançant el formulari destinat a aquest efecte en l’apartat d’atenció al client de la pàgina web www.educaborras.com.

Per cursar la sol·licitud de peces perdudes és necessari emplenar el formulari de registre, indicar les coordenades de les peces que se sol·liciten i identificar el puzle a partir el número de registre del puzle.

El número de registre del puzle consta d’onze dígits i es troba imprès en un lateral de la caixa del puzle. El seu format és: _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ Està format per dues parts. La primera part (5 dígits) coincideix amb el número referència del puzle. La segona part (6 dígits) indica l’edició del puzle. Aquest número de registre és imprescindible i obligatori per reposar les peces perdudes.

Un cop s’hagi emplenat correctament la sol·licitud, l’usuari rebrà un correu electrònic en el qual s’indica un número d’identificació que li permetrà realitzar un seguiment de la petició en l’apartat d’atenció al client del web www.educaborras.com.

En el correu electrònic de confirmació s’indiquen els terminis aproximats del procés d’enviament i recepció.

Les sol·licituds de peces perdudes es processen informàticament per ordre de recepció.

Els següents puzles disposen de servei de peces perdudes:

Les edicions dels puzles de 500 o peces o més fabricats fins el 31-12-2016 que tinguin l’identificador de peces perdudes en el lateral de la caixa o al fullet inclòs a l’interior dels puzles de gran format.

Les edicions del puzles de 3.000 peces o més editats a partir de l’1-1-2017 que tinguin l’identificador de peces perdudes en el lateral de la caixa o al fullet inclòs a l’interior dels puzles de gran format.

Cada puzle subjecte al servei de peces perdudes disposa d’un nombre limitat de peces de reposició per a cadascuna de les seves edicions. Una vegada s’hagi esgotat l’estoc no serà possible reposar les peces que ja no estiguin disponibles.

L’enviament de les sol·licituds de peces perdudes es realitza per correu ordinari. Educa Borras SAU no es fa responsable de les pèrdues, retards o errors causats pel funcionament dels serveis de correu de cada país, de les adreces incorrectes o incompletes i d’altres motius que puguin afectar el funcionament normal de l’enviament postal.

El servei de peces perdudes és gratuït i d’àmbit mundial.

9. Condicions d’ús específic pel servei del Blog. Normes De Comportament

EDUCA BORRAS S.A.U. li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris són una via de participació per a tots els usuaris d’aquest mitjà.

Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar aquestes normes:

– Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a EDUCA BORRAS S.A.U. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.

En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.

I s’eximeix a EDUCA BORRAS S.A.U. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.

– L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.

– L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.

– EDUCA BORRAS S.A.U. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.

– EDUCA BORRAS S.A.U. no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.

– EDUCA BORRAS S.A.U. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.

– En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement d’EDUCA BORRAS S.A.U., a través del correu electrònic lopd@educaborras.com indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què EDUCA BORRAS S.A.U. pugui moderar o eliminar els mateixos.

– L’usuari mantindrà indemne a EDUCA BORRAS S.A.U. davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.

10. Condicions d’ús específic pel servei de Treball. Currículums.

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable EDUCA BORRAS S.A.U., amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini de 6 mesos passat el qual EDUCA BORRAS S.A.U. procedirà a la seva total destrucció.

EDUCA BORRAS S.A.U garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a EDUCA BORRAS S.A.U, c/ Osona, 1, 08192, Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Espanya o en el correu electrònic lopd@educaborras.com